Expressie Coaching en Stembevrijding

Expressie-coaching

‘hoe presenteer ik mezelf aan de wereld’

Expressie

Uitdrukkingskracht, het zich uiten, ofwel: Het gevoel dat je uit met je gezicht, je gebaren, je muziek of andere kunstvorm. Emotionele expressie: het openlijk uiten van gevoelens, verbaal en non-verbaal.

Dit kan op een creatieve (en kunstzinnige) manier middels zingen, drama, dansen, taal en beeldende vormgeving. De vraag is: welke vorm past het beste bij jou?

Wat leer je bij expressie-coaching?
Je emoties effectief uiten; je woorden en lichaamstaal gebruiken om gevoelens over te brengen, op een manier die niet kwetsend is voor anderen.

Individueel:
Bij expressie coaching ga ik uit van een leervraag.

  • Wil je je over het algemeen meer uiten, meer ruimte innemen en weet je nog niet welke vorm bij je past?
  • Wil je meer naar buiten brengen wat er in je leeft, door naar binnen te kijken?
  • Wil je meer contact met jezelf en je eigen diepere behoeftes?

Door connectie te maken met de 4 basis-emoties bang/boos/bedroefd/blij leer je observeren hoe je daarmee omgaat.
Houd je ze vast (in het lichaam)? Veroordeel je wat je voelt? Of zit je in het hoofd en ben je de richting en contact kwijt?

Tijdens de sessies volg ik wat er zich aandient en gebruik ik mijn kennis vanuit de verpleging, vanuit theater, zingen, meditatie, yoga, dans, en stembevrijding. Voor mij is er niet 1 weg en kijk ik al doende wat het beste past voor dat moment. Er zal wel altijd gebruik gemaakt worden van de stem, omdat dat mijn expertise is.

Tussen de sessies door geef ik waar nodig kleine opdrachten die je bewuster maken van jezelf.

Wat is Stembevrijding?
De menselijke stem wordt geproduceerd door het mechanisme in het strottenhoofd: door het in trilling brengen van de stemplooien (stembanden) kunnen mensen stemgeluid voortbrengen. Dit stemgeluid dienst als basis voor spraak en zang.
Door stembuiging en volumewijziging, samen met lichaamstaal kan een tweede boodschap worden meegegeven, stemtaal genoemd.

Stembevrijding richt zich met name op het laatste, de stemtaal.
Het bewust worden en vrijmaken van de stem:
Hoe is het gesteld met jouw stem, je stemming, je afgestemdheid, de ruimte in de adem, je eigen geluid?

Wat vertelt je stem jou en wat vertelt het de ander die luistert? Het is dus zowel zingen/geluid voortbrengen als leren luisteren, naar jezelf en de ander.

Soms zeggen we het 1 en voelen we toch iets anders. Bij stembevrijding ga je op zoek naar het onderliggende, het dieper gelegene, noem het de essentie van wie je bent (misschien dat wat nog niet bewust is geworden of wat je gaandeweg hebt verstopt voor de buitenwereld en zelfs voor jezelf).

Die trilling (lucht en stembanden) trilt van alles mee, behalve geluid ook bv. een emotie die naar buiten wil. Soms is er een beklemming, een spanning in het lichaam. Met je stem kun je deze plek opzoeken en onderzoeken wat er van binnen leeft. Om het zo ook weer los te laten, of te observeren door er contact mee te maken. Het brengt je in hier en nu.

Zie het als een masseur die ook op de pijnlijke knoop drukt waardoor de spier loslaat, je bent als het ware je eigen innerlijke masseur.

Stembevrijding Individueel:
– Heb je behoefte om meer vrijuit te zingen en te improviseren, maar voel je je daarin geremd?
– Heb je juist ervaring met zingen en optreden, maar ervaar je prestatiedruk of faalangst?
– Heb je verlangen je zingen, maar je durft het nog niet goed?
– Heb je behoefte je meer uit te spreken, ruimte in te nemen, maar hou je je vaak in?
– Heb je spanning in je lijf, of bv specifiek in je keelgebied, en zoek je naar een manier dit te leren los te laten?

Dan is een les bij mij misschien een goed idee. Samen kijken we naar de leervraag en de behoefte die in jou leeft en hoe we deze met stem- en lichaamsgerichte oefeningen kunnen vrijmaken.

Je hebt geen zangervaring nodig. Je hebt geen bladmuziek nodig en geen bestaand lied. Het gaat om jou en het lied dat in jou ontstaat, je krijgt de vrije ruimte.

Daar waar gewenst ondersteun ik jou met mijn stem of met de piano.

Stembevrijding-Groepslessen:
Groepsworkshops o.a. ‘Wat je zingt ben jezelf’
Ik bied om de zoveel tijd groepsworkshops (serie of dag) aan, of een introductie-groepsles:
volg me daarvoor op instagram HellaZingt.

In te huren:
Ook geef ik workshops aan bestaande koren die kennis willen maken met stembevrijding of expressie-coaching.
Het (dames) volleybalteam van Netzo volgde ook een avondworkshop bij mij, voor de algehele teambuilding en groepsyells voor tijdens de wedstrijd.
Binnenkort ga ik ook stembevrijding geven aan een groep bejaarden in een woon-en zorgcentrum (zingen is van alle leeftijden!).

Algemeen/Doelgroepen:
Tijdens mij lespraktijk merk ik dat vaak hulpverleners bij mij aankloppen, niet toevallig misschien? Ik weet uit eigen ervaring dat het bezig zijn met de ander, je afhoudt van jezelf. Wat wil ik nou en wat doe ik met die redder in mij?
Mocht je je aangesproken voelen ‘help, ik ben hulpverlener’ past dan misschien wel bij jou. In dit traject kunnen we specifieker inzoomen wat jij zelf nodig hebt!

Natuurlijk kan je me ook inhuren voor je team, hoe kunnen we met elkaar meer samen verbinding maken middels zingen!

Ik heb gemerkt dat mensen met sprekersangst, podiumstress, of faalangst baat hebben bij mijn lessen. Gewoonweg omdat ze kunnen oefenen op een veilige plek. Ik zeg vaak: leren op je gemak te zijn bij je ongemak. Als het niet weg hoeft krijgt het ruimte en kun je spanning los leren laten.

En verder zeg ik: iedereen is welkom! Expressie is van alle leeftijden. En jong geleerd, oud gedaan. En als je ‘ouder’ bent kun je weer oefenen om speelsheid/jeugdigheid/creativiteit terug te vinden (die gewoon nog ergens ligt te wachten tot je er aandacht aan besteedt).

 

Praktische informatie:
De meeste lessen worden gegeven op donderdagmiddag of donderdagavond
in Studio B Grote Wittenburgerstraat 9 B Amsterdam, maar in overleg kan het ook op andere locaties en dagen plaatsvinden en in bepaalde situaties kan ik ook bij je thuis lesgeven

Expressiecoaching:
Meestal neem ik 5 sessies van 1 uur om aan de leervraag te werken, met 2-3 weken ertussen zodat bepaald gedrag als het ware kan ‘rijpen’. De eerste sessie duurt vaak wat langer dan een uur. Je kunt ook eenmalige sessie inplannen.

Duur van de individuele lessen zijn 1 uur.

Tarieven individuele lessen:
Het hangt af van de soort les; expressie-coaching, stembevrijding en zangles (en of je meerdere sessies vooraf inplant), graag even telefonisch contact of over de mail.